Hoạt động kinh doanh bền vững

Gia tăng giá trị cho Khách hàng,
Đối tác và Cổ đông

Thông tin cổ phiếu

CTCP Đầu tư Nam Long (HOSE: NLG)

Xây dựng và Bất động sản / Phát triển bất động sản

Cập nhật lúc

Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
KLGD
Vốn hoá
Dư mua
Dư bán
Cao 52T
Thấp 52T
KLBQ 52T
NN mua
% NN sở hữu
Cổ tức TM
T/S cổ tức
Beta
EPS
P/E
F P/E
BVPS
P/B

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần
-2.71%
+/- Qua 1 tháng
-11.64%
+/- Qua 1 quý
+2.97%
+/- Qua 1 năm
-47.59%
+/- Niêm yết
-47.59%
Cao nhất 52 tuần (21/03/2022)*
59,532
Thấp nhất 52 tuần ()*
17,465

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)
-2.71%
KLGD/Ngày (1 tháng)
-11.64%
KLGD/Ngày (1 quý)
+2.97%
KLGD/Ngày (1 năm)
-47.59%
Nhiều nhất 52 tuần ()*
59,532
Ít nhất 52 tuần ()*
17,465

Thống kê kết quả giao dịch

Giá
KLGD
Giá
KLGD

Kết quả trong ngày giao dịch

Biến động giá
Giá cao nhất
Giá thấp nhất
KLGD/ngày
KLGD nhiều nhất
KLGD ít nhất

Thống kê theo các tháng

Tổng số phiên
Tổng KL khớp
Tổng GT khớp
Tổng KL đặt mua
Tổng KL đặt bán
Tổng số phiên
Tổng KL khớp
Tổng GT khớp
Tổng KL đặt mua
Tổng KL đặt bán
Tổng số phiên
Tổng KL khớp
Tổng GT khớp
Tổng KL đặt mua
Tổng KL đặt bán

Hồ sơ doanh nghiệp

Cổ đông lớn Ngày:

Cổ đông
Tỉ lệ (%)
Cổ phần

Niêm yết

Ngày Niêm yết
08/04/2013
Giá ngày GD đầu tiên
21,600
KL Niêm yết lần đầu
95,513,523
KL Niêm yết hiện tại
KL Cổ phiếu đang lưu hành
ĐVT: Triệu đồng

Kết quả kinh doanh

Chỉ số tài chính

Cân đối kế toán

Điều lệ doanh nghiệp

Lịch sử thay đổi vốn điều lệ

thời gian
Vốn điều lệ (triệu đồng)
31/12/2021
3,829,400
23/09/2021
3,452,707
13/11/2020
2,852,707
23/10/2019
2,597,026
31/12/2018
2,391,369
24/08/2017
1,572,264
01/09/2016
1,421,145
07/2015
1,415,722
02/2014
1,210,135
10/2012
955,135
11/2011
615,719
05/2010
410,480
05/2009
255,083
07/2008
241,032
01/2007
171,032
2005
55,000

Bản cáo bạch

Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông

Tin tức & sự kiện